Akcja 2016
Po raz drugi startujemy z akcją "Obudź w sobie Mikołaja".

W roku 2016 akcją objęliśmy dzieci z:
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie
- M4 Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego z Tarnowa
- Dom Tęczowych Motyli z Śremu